Vid frågor

Ordförande: Lars Göran Karlsson
mobil: 070 911 16 01
mail: ordforande@simskolansegelstorp.se
Kassör: Ingemar Jönsson 
mobil: 076 782 36 78
Ansvarig simskolan: Christina Nelson
mobil: 0730436500
mail: boch.nelson@gmail.com

Adress:
Segelstorp Ängelsbäcks badförening

Södra Bäckahusvägen 31
269 92 BÅSTAD